Ceturtdiena, 25.07.2024
Jēkabs, Žaklīna

Ar dziesmām un dejām saka Paldies!

Ar dziesmām un dejām saka Paldies!

21.12.2015
Ziemassvētku miers… gaišs un svētīts.
Tas ienāk ikvienā cilvēkā, kas tic labestībai, izpratnei un līdzcietībai.

Ziemassvētku gaismā citādi mēs sākam justs un domāt. Vairāk kā jebkad mēs tagad gribam pierādīt apslēpto patiesību, ka dzīve dibinās uz laba. Gribam, lai nepaejam garām labam sevī pašos, lai visur parādam savu labo prātu.

  
  Pāvilostas pilsētas kultūras namā 19.decembrī notika Ziemassvētku koncerts "Mazu brīdi pirms...", kurā Pāvilostas sieviešu koris "Sīga" un vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mārsils" teica paldies saviem labvēļiem un atbalstītājiem.
    2014.gada decembrī Pāvilostas sieviešu koris "Sīga" uzsāka akciju "Pāvilostas vēju skartie", kurā aicināja ikvienu atbalstīt ieceri par jaunu kora koncerttērpu tapšanu. Akcija norisinājās līdz šā gada jūlijam un tajā piedalījās vairāk kā 20 atbalstītāju - novada uzņēmēji, līdzcilvēki, novada domes deputāti un priekšsēdētājs, kā arī daļu vajadzīgo finansiālo līdzekļu saziedoja pašas kora dalībnieces. Akcijai noslēdzoties, tik uzšūti 36 kora koncerttērpi, ar kuriem kora "Sīga" dalībnieces ir priecējušas un uzstājušās gan Pāvilostas pilsētas un kaimiņu novadu pasākumos, gan tuvākās un tālākās Latvijas pilsētās.
   Kora dalībnieces vēlreiz saka LIELU PALDIES! saviem labvēļiem - Jurim Rolmanim; SIA "Veronika” Sandrai Lieljuksei; Inārai Ozolai; Agatei Jancei; Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila luterāņu baznīcas mācītājam Andrim Brikšķim un draudzei; Pāvilostas novada priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam un novada deputātiem - Artai Bunkai, Vitai  Cielavai, Dacei Bērzniecei, Gintam Jurikam, Aldim Barsukovam, Andrim Zaļkalnam, Gatim Brēdiķim un Ērikam Erleckim;  Zanei Mežavilkai, biedrībai „Dažādas paaudzes par dzīvi"; Smaidai Eglītei; SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks"; Sakaslejas  ev. luterāņu baznīcas mācītājam Erlandam Lazdānam un draudzei;  SIA „Lagūna” Indrai Popkovai; SIA „Uzars” Jānim Uzaram, krodziņa "Pilsberģi" īpašniekam Arturam Cimoškam; SIA „Viga” Intai Vīgantei; Jurim Videniekam; SIA „Egļu saimniecība”; "Ievleju" saimniekiem Agitai un Jānim Pētersoniem; SIA „Muižkalniņiem” un veikaliņam „Ganību māja”; Ingunai Blaubārdei.
   Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK "Mārsils" Ziemassvētku koncertā "Mazu brīdi pirms..."  pievienojās sieviešu kora "Sīga" dalībniecēm un ar dejām vēlējās pateikties gan Pāvilostas novada domei par finansiālo atbalstu, lai kolektīvi varētu koncertēt un prezentēt Pāvilostas novadu Vācijā, priecējot skatītājus Minsterē un Mozeles ielejā, gan novada uzņēmējiem, kas atbalstīja dejotājus un koristes, dodot līdzi ceļa maizi.
    Koncertu kultūras namā ar jauku vijolspēli papildināja arī Pāvilostas Mūzikas skolas vijolnieces Alise Aleksandra Griškēviča un Gabriela Vagotiņa-Vagule skolotājas Daces Bērznieces vadībā, kora dziedājumam jauku vijolspēli piespēlēja arī Gabrielas mamma Guna Vagotiņa - Vagule, bet savu noskaņu koncertam piedeva Pāvilostas pilsētas kultūras nama bērnu vokālā ansambļa "Burbulīši" vidējās un vecākā grupas dalībnieki skolotājas Aijas Gertsones vadībā.
    Pēc koncerta visi dalībnieki un atbalstītāji tika aicināti mazajā zālē uz neformālām sarunām pirmssvētku noskaņās un uz nelielu cienastu un karstvīnu, ko bija sarūpējuši sieviešu kora "Sīga" un deju kolektīva "Mārsils" dalībnieki.
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: E. Horna
 
 
« Atpakaļ