Sestdiena, 29.02.2020

Topošie pirmklasnieki viesojas skolā

Topošie pirmklasnieki viesojas skolā

20.05.2014

  Pāvilostas vidusskolā 16.maijā viesojās topošie pirmklasnieki, kas šobrīd vēl apmeklē bērnudārza "Dzintariņš" 5.-6.gadīgo grupiņu.

   Lielās skolas iepazīšana sākās skolas aktu zālē, kur koncertu kā nelielu sveicienu sniedza 1.-5.klašu koris un skatuves runas pulciņa dalībnieki. Skolas direktore Aina Ansone iepazīstināja arī ar citiem skolas pulciņiem un aktivitātēm.
   Pēc koncerta topošie skolēni devās iepazīties ar savu klasi un citām skolas telpām - skolas bibliotēku, ēdamzāli, medmāsas kabinetu, garderobi u.c. Topošo pirmklasnieku skolotāja Inta Priedoliņa bija sagatavojusi bērniem gudrības spēli, kas reizē bija arī iepazīšanās vienam ar otru.
   Šogad septembrī skolas gaitas uzsāks 8 bērni.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: M.Kurčanova
 

 

« Atpakaļ