Trešdiena, 29.09.2021
Miķelis, Mikus, Miks, Mihails

Aprīlis

30.04.2013
Rāda gatavību Dziesmu
un Deju svētkiem
 
 
   Šajā vasarā, Rīgā, no 30.jūnija līdz 7.jūlijam notiks XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Svētkiem gatavojas 40 000 dalībnieku no visas Latvijas.
   Sestdien, 27.aprīlī, Nīcas kultūras namā notika Liepājas un Liepājas apriņķa tautas deju kolektīvu atlases skate XV Deju svētkiem. Tajā piedalījās 24 tautu deju kolektīvi. Kolektīvu sniegumu vērtēja žūrija: svētku virsvadītāji un žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Ērglis - svētku Deju lieluzveduma „Tēvu laipas” mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs.
    No Pāvilostas novada skatē piedalījās 3 deju kolektīvi:
  • Vērgales kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte” (vadītāja Kristīne Jaunbrūna), kurš ieguva 1.pakāpes diplomu,
  • Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Daiga Cābele) un
  • Pāvilostas pilsētas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Daiga Cābele), abi kolektīvi ieguva 2.pakāpes diplomus.
     Kolektīvi dejoja 3 dejas - divas izlozes un vienu izvēles deju no svētku lieluzveduma „Tēvu laipas” programmas.
Foto no www.rekurzeme.lv arhīva
  
    Svētdien, 28.aprīlī, Liepājā notika koru atlases skate XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem. Skatē piedalījās 21 koris - vīru, sieviešu un jauktie no Liepājas un Liepājas apriņķa.
   No Pāvilostas novada piedalījās Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris (diriģenti Renārs Juzups un Liene Breča). Koris dziedāja divas izlozes un vienu izvēles dziesmu no svētku repertuāra. Liels prieks korim bija par iegūto 1.pakāpes diplomu. Lietišķās mākslas eksperte Anete Karlsone daudz labus vārdus veltīja kora jaunajiem tautas tērpiem un iespējams, ka svētkos uzaicinās piedalīties tautas tērpu skatē. Paldies ikvienam par atbalstu, kas piedalījās tērpu tapšanā!
    Koru sniegumu skatē vērtēja svētku virsdiriģenti Ivars Cinkuss, Aira Birziņa, Juris Kļaviņš, Mārtiņš Klišāns un Kaspars Ādamsons.
 
   
    Ar skaļām gavilēm žūrijas paziņojumu, ka visi ir svētku dalībnieki, uzņēma gan deju kolektīvi, gan koris!
   Paldies visiem dejotājiem un koru dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem, diriģentiem un kultūras namu vadītājām Silvai Vārsbergai un Velgai Freimanei par ieguldīto darbu!
 Lai skaisti un saulaini svētki Rīgā!

Silvija Leja
metodiķe izglītības un kultūras jomā

 

 

« Atpakaļ