Sestdiena, 04.07.2020
Sandis, Uldis, Ulvis

Septembris

02.10.2012

Pāvilostas vidusskola uzsāk
jauno mācību gadu!
 

 

   2012./2013. mācību gadā Pāvilostas vidusskolas 1.klasē mācības uzsāk 12 jauni audzēkņi – Gusts BRŪKLIS, Rihards BUNCIS, Kristiāns Roberts GERTSONS, Ralfs Rojs KRISTAPSONS, Viesturs Ralfs KURČANOVS, Rihards ĶEPSNIS, Samanta OZOLA, Santa OZOLIŅA, Ramona Tīna ROLAMANE, Agate ŠTOKMANE, Nora VENTLANDE, Valters VIDENIEKS. Audzinātāja Gaida BENETE.
 
 
     Klāt jaunais mācību gads - jauna darba cēliens skolotājiem, atkalredzēšanās prieks skolēniem un kaut kas jauns un nezināms mazajiem pirmklasniekiem. Šis mācību gads mūsu skolai ir īpašs, jo šogad Pāvilostas skolas ēkai aprit 50 gadi, tāpēc arī pasākumi šajā mācību gadā plānoti saistībā ar jubileju. Diemžēl ar katru gadu samazinās skolēnu skaits, to ietekmē gan demogrāfiskā situācija, gan vecāku dzīvesvietas maiņa. Šogad mūsu skolā mācīsies 144 skolēni, 1.klasē- 12 skolēni, 10.klasē – 11 skolēni, 12.klasē – 8 skolēni. Vislielākās skaits ir 5. un 9. klases . Tik mazs skolēnu skaits kopumā ir pirmo reizi visas skolas pastāvēšanas laikā, vēl ne tik sen atpakaļ skolā mācījās ap 300 skolēniem. Ar pedagogiem visos mācību priekšmetos skola ir nodrošināta, mācību grāmatas visām klasēm ir sagādātas, diemžēl ar darba burtnīcām skola nodrošināt nespēj.

   Izglītības ministrs Roberts Ķīlis ir uzsācis dažādas reformas izglītībā, tas skars arī mūsu skolu. Patīkamākā ziņa ir tā, ka palielināsies finansējums uz vienu skolēnu mācību līdzekļu iegādei, bet tajā pašā laikā stingrāki noteikumi būs pret tiem skolēniem, kuri apdraud gan savu, gan citu bērnu drošību, ir agresīvi. Viņiem uz laiku līdz 1 mēnesim varēs noteikt mājas apmācību, par kuru būs atbildīgi vecāki. Izmaiņas būs arī skolēnu pārcelšanā uz nākamo klasi, kā arī 12. klases centralizēto eksāmenu norisē.

   Sakarā ar to, ka skola „pucējas” savas jubilejas svinībām, mums pirmā mācību nedēļa Pāvilostas vidusskolā noris netradicionāli, skolēni adaptējas mācību darbam- piedalās nodarbībās, ko organizē Pāvilostas novadpētniecības muzejs, pilsētas bibliotēka, pēta skolas vēsturi, dodas pārgājienos, sporto, iepazīstas ar tuvāko apkārtni, pārrunā par drošību un pirmās palīdzības sniegšanu. Paldies atsaucīgajām muzeja un bibliotēkas darbiniecēm, mākslas skolas direktoram un visiem citiem , kas palīdz mums šo nedēļu padarīt interesantu. Netradicionāli uz pirmo skolas dienu pulcējāmies Pāvilostas kultūras namā, kur notika svinīgais pasākums. Žēl, ka laika apstākļi izjauca iecerēto svētku gājienu. Paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā Dainim Vinkleram, skolotājai Dacei Bunkai, kultūras nama darbiniekiem.

 

   Jaunajā mācību gadā skolēniem novēlu zināšanu apgūšanas prieku, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem- radošumu un gandarījumu par paveikto, vecākiem- spēku un pacietību.

Lai mums visiem kopā dzimst jaunas idejas un ieceres īstenojas!
 

 

Direktores vietniece izglītības jomā A.Jakovļeva
 
 
 
« Atpakaļ