Piektdiena, 02.06.2023
Lība, Emma

Septembris

06.10.2012
Comenius projekts Vērgales pamatskolā
 
    Vērgales pamatskola 2 gadu garumā no 2012. gada 1. augusta – 2014. gada 31. jūlijam īstenos ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas ” Skolu daudzpusējās partnerības ” projektu. Tajā piedalās 6 valstis – Rumānija (projekta koordinatorvalsts ), Latvija, Kipra, Turcija, Itālija un Ungārija. Projekta tēma ir ”Cultural Bridges to the Future ” ( ,, Kultūras tilti nākotnei ”).
   Projekta mērķi ir attīstīt skolēnos vajadzību saglabāt katras valsts kultūras mantojumu nākotnē, pārdomāt un atrast kopīgo un atšķirīgo projekta partneru kultūrās. Projekta valoda ir angļu valoda. Tā tiks lietota kā efektīvs instruments sazināšanās procesā, un mūsu skolēni uzlabos savas valodas prasmes.
   Jau septembrī mūsu skolas 6.-9. klašu skolēni un skolotāji, uzrakstot iesniegumu, varēja pieteikties projektam, lai 2 gadu garumā veiktu dažādus mājas darbus un prezentētu tos tikšanās reizēs, kad dosimies ciemos uz partnervalstīm. Interesi par projektu apstiprināja 29 skolēni un 9 skolotāji. Pirmajā tikšanās reizē katrs dalībnieks saņēma uzdevumu, izveidot prezentācijas lapu par vienu dalībvalsti, jo novembra vidū mēs jau gaidīsim visu valstu pārstāvjus – gan skolēnus, gan skolotājus savā skolā un Vērgalē. Šajā tikšanās reizē viesskolēni dzīvos mūsu skolēnu ģimenēs, tāpēc ļoti ceru uz mūsu vecāku atbalstu un sapratni, jo šis projekts dos iespēju bērniem iegūt jaunu pieredzi, draugus citās valstīs un uzlabos svešvalodu zināšanas. Veiksmi un izdošanos mums mūsu kopīgajā darbā !
 
Projekta koordinatore – skolotāja Ivita Meļķe
 
« Atpakaļ