Piektdiena, 31.03.2023
Gvido, Atvars

Aprīlis

24.04.2012
Talkas diena Vērgales pagastā

    20.aprīļa rītā laika apstākļi nebija no labākajiem, drēgns, sijāja sīks lietutiņš, kurš vēlāk pārvērtās jau daudz nopietnākos nokrišņos. Visnotaļ nejauko laiku centāmies uzņemt ar humoru, atnākuši esam, tātad jāstrādā!
VĒRGALE. Vergales pamatskolas skoleni un skolotāji dodas sakopt Vērgales muižas parku. Pārējie talcinieki sadalās pa grupām. Daļa atbrīvo no atkritumiem ceļa malas pie Liepājas – Ventspils šosejas, bet citi stāda platlapu liepu aleju ceļa malā, kas ved uz Vērgales muižu.
SARAIĶI. Tiek sakopts Saraiķu centrs un Liepājas – Ventspils šosejas malā vākti atkritumi.
PLOCE. Liepājas – Ventspils šosejas malās tik vākti atkritumi, sakopta nogāze pie Ploces.
ZIEMUPE. Daļa talcinieku sakopj Ziemupes centru, bet parējie Ziemupes kapu teritorijā vāc atkritumus, grābj lapas un novāc sakritušos zarus. Ziemupes ev.lut.baznīcas draudzes locekļi sakopa baznīcas apkārtni. Talkas noslēgumā ziemupnieki centrā iestādīja par ziedojumiem iegādāto egli, lai Ziemassvētkos būtu kur pulcēties un ko izrotāt. Stādot tika dziedāta dziesma „ Reiz mežā dzime eglīte”, bet kad tai mājvieta tika atrasta, visi sadevās rokās, lai noskaitītu Tēvreizi un nodziedātu „Dievs, svētī Latviju”!
                       Talkas vietās tika sarūpēta zupa, ar kuru varēja gan iestiprināties, gan sasildīties!
VITA BRAŽE
« Atpakaļ