Piektdiena, 29.05.2020
Raivis, Raivo, Maksis

Oktobris

10.11.2011
Bērnu žūrija Vērgalē
 
      Jau iepriekšējā izdevumā informējām, ka Vērgales pamatskolā darbu uzsākusi „Bērnu žūrija”. Šogad grāmatas lasa 52 eksperti. Un tas ir daudz – vairāk kā puse no pamatskolas skolēnu skaita. Laiks rit, grāmatas ceļo no viena lasītāja pie otra, bet 7.oktobrī Ziemupes tautas namā notika „Bērnu žūrijas” gadskārtējais nakts pasākums.
      Pēc pasākuma uz sarunu aicināju tā veidotāju, Vērgales pamatskolas skolotāju un skolas bibliotekāri Ivetu Vanagu.
     Vērgales pamatskolā „Bērnu žūrijas” nakts pasākums nenoliedzami ir viens no gaidītākajiem pasākumiem skolā. Kāpēc tā? Kāpēc pasākums notiek tieši vakara stundās un naktī?
      Domāju, ka tās ir aktivitātes, kas izraisa emocijas, un tādēļ šis pasākums ir tik gaidīts. Nakts pasākums notiek jau vairākus gadus, un katru gadu jāizdomā kas jauns, tas nav tik vienkārši. Iepriekšējā gadā bērniem ļoti patika tikšanās ar Ē.Gausmani, sarunas par mežu, par plēsīgiem dzīvniekiem, nakts pārgājiens. Kāpēc vakaros un naktīs? Dienā, kad notiek mācības, ir ļoti grūti vienkopus sapulcēt dažādu klašu bērnus. Ja pasākums notiek vakarā, tad ir jāuztraucas, kā kurš tumsā tiks mājās.Turklāt vakara stundām un naktīm ir sava burvība... Šajos pasākumos daudz man palīdz Vērgales bibliotekāre Benita Baltrune. Ar savu klātbūtni, ķērienu uz praktiskajām, sadzīviskajām lietām. Vispār ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar visām trim Vērgales pagasta bibliotēkām – Vērgales, Ziemupes un Saraiķu. Citu novadu skolu bibliotēkāri ir pārsteigti par to.
      Kādas aktivitātes kopā ar grāmatu lasītājiem šogad notika Ziemupē?
Vispirms bija pārgājiens ar uzdevumu par Ziemupi, taču uzdevumu bērni uzzināja tikai pie Aužeļu liepas. Bērniem bija jāuzraksta, kādus mājvārdus redzējuši pa ceļam. Mājvārdu uzraksti ir samērā necili un grūti ieraugāmi, taču mani uzjautrināja tas, ka tika minēti tādi, kur  māja gan bija, bet uzraksta ne. Ceļmalā bija izlasāmi attālāku māju mājvārdi, tos nebija minējis neviens. Tas nozīmē, ka daži bērni bija izmantojuši dažādus saziņas līdzekļus, varbūt pat sazinājušies ar vecākiem, lai zinātu pareizo atbildi. Prieks, ka protam meklēt informāciju! Interesanti , kā tika mērīts Aužeļu liepas resnums – ar soļiem, ar rokām, bet sanāca diezgan precīzi. Ar soļiem tika mērīts mūsu novada garākās dobes garums Ziemupes „Jaunkukaiņos”. Mežā pie jūras bija jātaisa pūķa ligzdas, sanāca ļoti savdabīgas un atšķirīgas. Tad jūrmalā tapa gleznas no jūras akmentiņiem. Pēc šim aktivitātēm baudījām gardas vakariņas – kartupeļi un tēja, kam sekoja radoši uzdevumi tautas namā, jāzīmē un jāveido no plastilīna. Un ne tikai...Pēc kārtīga darba var arī mazliet atpūsties – skatījāmies filmu „Maija un Paija” (par godu A.Brigaderes jubilejai) un multfilmas – šoreiz tikai latviešu. Paldies Dainai par to sagādi un demonstrēšanu. Tie, kuri vēlējās, varēja doties nakts pārgājienā uz jūru – izbaudījām vēju. Naktī meklējām dārgumu lādi. Tā šogad bija pavisam jauna aktivitāte! Naktī tiem, kas vēlējās bija tikšanās ar pasaku tēliem. Tā ir biedrības Ziemupīte jauniešu piedāvātā atrakcija. Jaunieši bija ļoti centušies, lai atrakcija izdotos.    
        Kas tad īsti ir „Bērnu žūrija”?
Īsumā varētu paskaidrot tā – bērnu lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija” nodrošina bibliotēkas ar labāko bērnu grāmatu izlasi un interesantu pasākumu programmu. Šogad Bērnu žūriju 2011 paplašināja, piedāvājot arī jauniešu literatūru 10. – 12.klašu grupai. Veidojot lasīšanas veicināšanas programmu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs vēlas – modināt un uzturēt bērnos lasītprieku, iesaistīt vecākus, skolotājus, bibliotekārus un pašvaldību vadītājus aktīvā bērnu lasīšanas atbalsta kustībā visā Latvijā un ārpus tās, nodrošināt bērnus ar jaunāko literatūru. Centra mērķis ir apzināt bērnu domas, vēlmes, kritiku un sajūsmu par rakstnieku, tulkotāju un izdevēju labākajiem sasniegumiem, iedibināt literatūras balvu, kur žūrijā ir tikai bērni, nostiprināt sabiedrībā izpratni par lasīšanu kā mūsdienīgu un saistošu nodarbi un attīstīt sadarbību lasīšanas veicināšanai un lasītpriekam valsts līmenī.
 Diemžēl nu jau pāris gadus bibliotēkas ar grāmatām netiek nodrošinātas- ar to iegādi jātiek galā katrai bibliotēkai pašai. Mēs pie tām tiekam, vietējām bibliotēkām sadarbojoties, jo skola nespēj tik daudz līdzekļu ziedot daiļliteratūras iegādei. Sarežģīti, ja ir tikai 1 grāmatu komplekts, un tāpēc īpaša pateicība V. Tamužam, kurš mums uzdāvināja otru - nu nespētu 52 bērni laikus izlasīt grāmatas, ja nebūtu šā dāvinājuma!
       Kā bērni tiek iesaistīti „Bērnu žūrijā”?
Tik daudz lasītāju, kā ir šogad, vēl nevienu gadu nav bijis. Taču īpaši neviens netiek aicināts. Tā kā lasītāju ir daudz, tad jābūt disciplīnai, jāiekļaujas termiņos. Viens eksperts par grāmatu neatdošanu laikā jau tika izmests. Šajā gadā vecākā lasītāja ir Marta Aniņa, kura mūsu skolu jau ir beigusi. Jaunākajās klasēs ir vairāk lasītāju, vecākajās mazāk. Vecuma grupas:
1. – 2.kl. 11 bērni
3. – 4.kl.   20
5. -7.kl.    17
8. – 12.kl. 4
     Mūsu darbs turpinās, eksperti jau aizpilda pirmās anketas, bet mazliet vēlāk pa klašu grupām notiks nelieli konkursi.
     Īpašu paldies gribas pateikt bibliotekārēm – Dainai, Skaidrītei, Ingūnai, Benitai un Ligitai, šoferim Edgaram par to, ka līdzēja kraut matračus un visus bērnus pēc pasākuma izvadāja pa mājām. Lienei, Vitai un Skaidrītei par matračiem, Hermīnes tantei par ugunskura vietu, Ziemupes veikalam par pacietību, biedrībai Ziemupīte par aktivitāšu organizēšanu, Ģirtam Magonem par grāmatu atvešanu no Rīgas, policistam Arnim par mūsu uzmanīšanu, Vērgales pamatskolas vadībai par kliņģeri un visiem vecākiem, kuri mums uzticēja savus bērnus!
                 
                                                                                                                                                                          Skolotāju Ivetu Vanagu uzklausīja Vita Braže
 
 
Radoši uzdevumi Ziemupes tautas namā.  Foto Benita Baltrune
 
 
Karīnas un Paulas veidotā pūķa ligzda. Foto Benita Baltrune
 
 
Ekspertu veidotā pūķa ligzda.  Foto Benita Baltrune
« Atpakaļ