Piektdiena, 29.05.2020
Raivis, Raivo, Maksis

Oktobris

04.10.2011
DZIEDOŠAJAM SENIORU ANSAMBLIM „VAKARVĒJŠ” – 10!
 
      Pašā skaistākajā rudens dienā, arī Starptautiskajā veco ļaužu dienā – 1.oktobrī – Vērgales kultūras nama senioru ansamblis „Vakarvējš” ielūdza savus dziedošos un dejojošos draugus, skatītājus un atbalstītājus uz savu jubilejas koncertu.
      Mīlestība pret dziesmu 10 gadu garumā. Vai tas ir daudz? Taču mīlestībai pret dziesmu nav noilguma. Un šo gadu garumā dziedātas dažādas dziesmas – gan lēnas un smeldzīgas, gan ātras un draiskulīgas. Arī koncertā viņi dziedāja gan dziesmas no ansambļa pirmsākuma, gan jaunākas melodijas.
     Ansamblim ir plašs draugu loks, pie kuriem viņi ir viesojušies, taču Vērgales kultūras nama telpu lielums ir tāds kāds ir. Koncertā ar priekšnesumiem un apsveikumiem jubilārus sveica kolektīvs „Vakarvējš” no Vircavas, dziedātāji „Mežābele” no Durbes, „Kurzemīte” no Liepājas, „Uzmet garu” no Aizputes, „Vakarvējš” no Vilces, „Vecie zēni” no Skrundas, „Rumbiņa” no Kuldīgas. Dziedātājiem labu veselību, kas arī ir pats galvenais, daudz jauku dziesmu un prieku dziedāt, novēlēja gan Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja, novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vitrups, kultūras nama vadītāja Velga Freimane, deju kolektīva „Vērgalīte” pārstāve Guna Laumane, ciemiņi no Pāvilostas deju kolektīva „Dejotprieks” Ausma Ozola un Rudīte Jance. Ļoti jauku apsveikumu bija sagatavojusi Māra Višemirska, kura agrāk dziedāja ansamblī „Vakarvējš”. Dziedātājus sveica arī mūsu vietējā dzejniece Rasma Vērniece, kas ir dažu dziesmu vārdu autore, kam mūziku pielikusi klāt ansambļa vadītāja Līvija un, protams, arī daudzi individuālie sveicēji. Īpaši mīļš bija dziesmotais sveiciens no Noras un Ojāra, spēku dziedāšanai lai dod Noras pašceptā maizīte! Divas ar pusi stundas cilvēku pārpildītajā zālē aizskrēja vēja spārniem. Taču pēdējā koncerta dziesma no muzikālā uzveduma, kad Vērgalē drāmas kopu vadīja Ināra Kalnarāja, – „Pelēks nebūt nav pelēks” un visu ansambļu kopā dziedātā kopdziesma, visus zālē vienoja tik spēcīgi un pacilājoši! Tas bija liels enerģijas lādiņš darboties tālāk.
       Koncerta noslēgumā ansambļa kolektīvs pateicās saviem draugiem, bijušajiem dziedātājiem, ansambļa vadītājai Līvijai Jansonei un atbalstītājiem. Pēc koncerta sarīkojums turpinājās pie galdiņiem, ļoti jaukas deju mūzikas pavadījumā.
Seniori ir īpaši izturīgi. Taču slodze, kāda jāiztur dziedātājiem un dejotājiem ir ne mazā. Daži slauc govis, citi cep maizi un raušus, audzē puķes, iet uz mēģinājumiem, uz dažādām sanāksmēm, mācās dažādos kursos, iet uz ballēm, jeb vienā vārdā to varētu pateikt – viņi ir nemitīgā kustībā, kas notur viņu enerģiju. Tādēļ senioru ansambļa „Vakarvējš” dalībniekiem – Mārai ANIŅAI, Irēnai OZOLAI, Brigitai un Jānim PETROVICIEM, Valdim VĪTOLIŅAM, Edvīnam GAUSMANIM, Zigfrīdam HELMŠTEINAM, Valijai VILSONEI, Mārai NAMNIECEI, Raisai KRAUZEI, Renātei Ritai PORIŅAI un ansambļa vadītājai Līvijai JANSONEI novēlam - 
Jūs protat izdziedāt un savu mūžu izrunāt –
Caur prieku, skumjām un rūpēm!
Jums dziesmas palīdz sapost sirdi ikdienai
Un atdot sevi svētkiem!
Jūs spējat aizmirst skumjo brīžu emocijas
Un liekat ieklausīties dziesmu melodijas!
Paldies, ka spējat dot mums tās sirdij neatveramās,
Dziesmotās noskaņas!
 
Vita Braže un Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane

 

« Atpakaļ