Pirmdiena, 03.08.2020
Augusts

Jauniešu tautisko deju kolektīvs

Vadītāji: Daiga Cābele un Einārs Vārsbergs

 

e-pasts: daiga.cabele@inbox.lv,

tālr. Nr. 26398943


   Aktīvais mēģinājumu laiks ir no oktobra līdz maijam. Dejot prieks bērnus pavada ne tikai mēģinājumos, kas notiek otrdienās un ceturtdienās, bet arī Ziemassvētkos, Pilsētas svētkos, Latvijas dzimšanas dienas pasākumos, kur parasti dejotāji rāda savu dejotprasmi.