Svētdiena, 28.11.2021
Rita, Olita, Vita

Pāvilostas pilsētai -30 “Izbrauc, izstaigā, iepazīsti mazo pērli Kurzemē – Pāvilostu!”


Pāvilostas pilsētai -30 “Izbrauc, izstaigā, iepazīsti mazo pērli Kurzemē – Pāvilostu!”

        Sakas ūdeņos jau 142 gadus spoguļojas Pāvilosta – klusa, sakopta Kurzemes mazpilsēta Latvijas rietumos. Lai arī 1913. gadā Pāvilostai piešķīra sašaurinātas pilsētas pašvaldības tiesības un 1930. gadā Saeimas Pašvaldību komisija nobalsoja par pilsētas tiesību piešķiršanu Pāvilostai, no 1925. gada līdz 2. pasaules karam Pāvilosta administratīvā izpratnē bija Sakas pagasta bieži apdzīvota vieta.

      1945.—1949. gadā Pāvilosta bija ciems Sakas pagastā. No 1950.—1991. gadam Pāvilosta ir administratīva vienība Alsungas un Aizputes rajonos kā strādnieku ciemats, pilsētciemats vai vienkārši ciemats.

       1991. gada 28. novembrī Pāvilosta iegūst pilsētas tiesības.

      Sagaidot mūsu pilsētas 30.gadadienu, Pāvilostas kultūras nama, Tūrisma informācijas centra kolektīvs aicina ikvienu piedalīties izzinošā pastaigā vai izbraucienā pa pilsētu, izpildot sagatavotos pārbaudes uzdevumus un piedaloties konkursā “Izbrauc, izstaigā, iepazīsti mazo pērli Kurzemē – Pāvilostu!"

Cik labi tu pazīsti Pāvilostu? Pārbaudi sevi! Ja būsi aktīvs un atraktīvs, tiksi pie īpašām balvām.

 

Konkursa “Izbrauc, izstaigā, iepazīsti mazo pērli Kurzemē – Pāvilostu!"

N O L I K U M S

 

1. Pasākuma mērķis, apraksts, laiks.

1.1. Pasākuma mērķis ir iepazīt Pāvilostu.

1.2. Konkurss ir orientēšanās, izziņas un izklaides pasākums, ievērojot visus saistībā ar COVID-19 valstī noteiktos ierobežojumus.

1.3. Pasākuma norises laiks ir no 2021. gada 27.novembra līdz 28.novembrim (2 dienas).

2. Uzdevums.

2.1. Atrast kartēs atzīmētos kontrolpunktus un izpildīt uzdevumus, ja kādā no tiem tas

tiek piedāvāts.

2.2. Visai komandai (vai bez viena dalībnieka) nofotografēties pie objekta tā, lai fons

atbilstu kartē redzamajai fotogrāfijai.

2.3. Ātrumam nav nozīme, visu izšķirs atrasto kontrolpunktu daudzums.

3. Pasākumu organizē.

3.1. Pāvilostas pilsētas kultūras nama pārstāvji: Marita Horna (tel.29226526), Silva Vārsberga (tel. 29366112)

3.2. Pāvilostas Tūrisma informācijas centra pārstāve Anta Lībiete (tel.29121894)

3.3. Pāvilostas bibliotēkas pārstāve Elīna Horna (22079976)

4. Maršruta raksturojums.

4.1. Pāvilostas pilsētas vēsturiskie, interesantie un izzināšanai svarīgie objekti un vietas.

4.2. Kontrolpunktu atrašanas secība un maršruts pēc dalībnieku pašu izvēles.

5. Dalībnieki.

5.1. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, ievērojot valstī noteiktos

ierobežojumus saistībā ar COVID-19.

5.2. Katram dalībniekam vai komandai jābūt līdzi uzlādētam telefonam ar interneta pieslēgumu, ar kuru veikt fotografēšanu vai filmēšanu.

5.3. Piedaloties šajās sacensībās, aicinām dalībniekus būt saudzīgiem pret dabu,

nemēslot dabā, pacelt atkritumus, ja tādus gadās redzēt.

5.4. Piedaloties šajās sacensībās, dalībnieki neiebilst pret sacensību organizatoru rīcībā

nonākušo sacensību dalībnieku vārdu, uzvārdu, kā arī fotogrāfiju un videomateriālu

publiskošanu publicitātes/pašreklāmas vajadzībām.

6. Pieteikumi.

6.1. Dalībnieki piesakās dalībai pasākumā aizpildot anketu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0z6MZODw_Wc315_huOdjumNMgpHPFVkg-cVuMuGi86kYHeQ/viewform?usp=sf_link

6.2. Dalībnieku pieteikuma anketu iespējams saņemt arī Jums vēlamajā veidā, sazinoties

ar pasākuma organizatoriem.

6.3. Pieteikšanās pasākumam notiek līdz 27.11.2021., plkst. 10:00

6.4. Karti ar atzīmētiem kontrolpunktiem un uzdevumiem dalībnieki saņems 27.11.2021. līdz plkst. 12:00 uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Nepieciešamības gadījumā karti var saņemt papīra formātā pie pasākuma organizatoriem, iepriekš sazinoties pa tālruni 29226526.

7. Atskaites par kontrolpunktiem.

7.1. Foto ar kontrolpunktiem un izpildītiem uzdevumiem, tiek ievietoti pasākuma veidlapā, bet tehnisku kļūdu gadījumā varat iesūtīt failus uz e-pastu: pavilostai30@gmail.com,   norādot komandas nosaukumu.

8. Apbalvošana.

8.1. Pasākuma dalībnieku apbalvošana notiks 1.12.2021. plkst. 12:00 facebook.com

grupā Visit Pāvilosta- @PavilostasTIC

8.2. Uzvarētāji tiks noteikti pēc atrasto kontrolpunktu skaita. Vienāda skaita atrasto

kontrolpunktu gadījumā, vērā tiek ņemti izpildītie uzdevumi. Vienādu rezultātu

gadījumā pasākuma organizatori nosūtīs komandām papildus jautājumus.

8.3. Organizētāji var piešķirt specbalvas par interesantāko vai skanīgāko komandas

nosaukumu, atraktīvāko komandas aprakstu, uzdevumu izpildi, īpašu aktivitāti vides

sakopšanā, komandas kopējo vizuālo tēlu vai transportlīdzekļa noformējumu.

9. Noslēguma jautājumi.

9.1. Ja pēc nolikuma izlasīšanas rodas kādi jautājumi, tos varat uzdot pasākuma

organizatoriem, kuri norādīti šī nolikuma 3.punktā.

 

 

« Atpakaļ