Svētdiena, 28.11.2021
Rita, Olita, Vita

Aicina darbā!


Aicina darbā!

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola

(Dzintaru ielā, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā)

steidzami aicina darbā

ĢITĀRAS SPĒLES SKOLOTĀJU 

(profesiju klasifikatora kods 2320 02)

 

Galvenie darba pienākumi:

  • Īstenot izglītības programmu atbilstoši prasībām;
  • Attīstīt izglītojamo radošās spējas un veidot patstāvīgi domājošu personību.

Prasības:

  • trešā līmeņa profesionālā kvalifikācija un augstākā pedagoģiskā izglītība vai profesionālās kompetences pilnveides programmā 72 stundu apjomā, vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju vai mācību priekšmeta metodiku saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā- atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569,

(vai uzsāktas un turpinās studijas šajā specialitātē),

  • prasme darboties ar IT un pamatprasmes darbam ar datoru,
  • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

 

Piedāvājumā:

  • darbs uz nepilnu slodzi – 12 stundas nedēļā
  • stabils atalgojums – 355,71 EUR (pirms nodokļu nomaksas). 

Tālrunis papildu informācijai:63498253, 26334556

 

 

« Atpakaļ