Svētdiena, 28.11.2021
Rita, Olita, Vita

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA!


PUBLISKĀ APSPRIEŠANA!

Publiskajai apspriešanai tiek nodoti Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības dokumenti, kas iezīmē novada virzību nākamajos gados.

 

 Publiskajai apspriešanai tiek nodoti Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības dokumenti, kas iezīmē novada virzību nākamos gados!

      Aicinām ikvienu piedalīties tiešsaistes video apspriedēs pašvaldības oficiālajā sociālajā platformā Facebook kontā Dienvidkurzeme, uzdodot jautājumus un izsakot priekšlikumus.

 

Kopumā notiks astoņas tiešsaistes apspriedes:

►Dzīves vide un daba - 22. novembrī plkst. 17.30 - ieraksts pieejams ŠEIT

 

 

    Savu viedokli un priekšlikumus iedzīvotāji var izteikt arī elektroniski (attistiba@dkn.lv) vai pa pastu (Attīstības un uzņēmējdarbības daļa, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430) nosūtot vēstuli, vai nododot novada pilsētu un pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, Klientu apkalpošanas centros (KAC).

      Ar attīstības dokumentiem, tiešsaistes diskusiju laikiem un citām iespējam iesaistīties novada attīstības plānošanā plašāk var uzzināt šeit: https://ej.uz/tf5e

 

 


Notikusi pirmā sabiedriskā apspriešana

par tēmu “Dzīves vide un Daba"         

    Ar aktīvu sabiedrības līdzdalību ir izstrādāti un sabiedriskajai apspriešanai nodoti Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas dokumenti:

1. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam,

2. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022. - 2027. gadam,

3. Liepājas valstspilsētas  un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats.

             

     Sabiedriskā apspriešana ilgst no 19.11.2021. līdz 20.12.2021. Tās ietvaros Dienvidkurzemes novadā tiek rīkotas astoņas dokumentu publiskās apspriešanas sanāksmes, katrā sanāksmē izskatot atsevišķu tēmu.

       22. novembrī notika pirmā no astoņām sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm, kas tika veltīta dzīves vides un dabas jautājumiem. Sanāksmei tiešsaistes platformās bija pieslēgušies vairāk nekā 100 dalībnieku. Pašvaldības pārstāvji un dokumentu izstrādātāji dalībniekus iepazīstināja gan ar dokumentu izstrādes procesu, gan ar stratēģisko ietvaru, gan ar Rīcības virziena "Dzīves vide un Daba" investīciju projektiem un darbībām. Pavisam šajā Rīcības virzienā tiek plānotas 185 darbības un projekti, kas ir sagrupēti astoņos uzdevumos: komunālā infrastruktūra, meliorācijas sistēma, atkritumu apsaimniekošana, nekustamais īpašums, dabas vērtības, ārtelpa, klimata pārmaiņas un sabiedrības izglītošana. Viss plānā ietvertais ir vērsts uz ilgtspējīgu un līdzsvarotu Dienvidkurzemes novada attīstību, saudzējot novada vērtības, vienlaikus domājot par iedzīvotājiem labvēlīgu un patīkamu dzīves vidi. Lai to sasniegtu, indikatīvais investīciju apjoms septiņu gadu periodā ir 69,3 milj. eiro.

      Nākamā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks piektdienā, 26. novembrī, plkst.17.30 par tēmu “Sabiedrības veselība”. Tiešsaistes apspriešanas ZOOM saite - https://us02web.zoom.us/j/82800901461.

      Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājas lapās.

 

 

 

« Atpakaļ