Svētdiena, 28.11.2021
Rita, Olita, Vita

Aicina darbā


Aicina darbā

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzintariņš”

(Stadiona ielā 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā)

aicina darbā

Pirmsskolas izglītības skolotāju 

(profesiju klasifikatora kods 2342 01)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību,
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamiem visas dienas garumā, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas,  risinātu adaptācijas problēmas,
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi,
 • pedagoģiskā darba plānošanu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanu un vecāku informēšanu veikt skolvadības sistēmā E-klase,
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā,
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, individuālas pārrunas,
 • organizēt svētku pasākumus, ekskursijas un pārgājienus.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569, (vai uzsāktas un turpinās studijas šajā specialitātē),
 • latviešu valodas augstākā pakāpe,
 • prasme darboties ar IT un pamatprasmes darbam ar datoru,
 • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Piedāvājumā:

 • darbs uz nepilnu slodzi – 31,11 stundas nedēļā (t.sk. 28 kontaktstundas un 3,11 stundas citu pienākumu veikšanai),
 • uz nenoteiktu laiku,
 • stabils atalgojums – 678,22 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Darba laikas: 7:30 – 17:30, darbs maiņās

 

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) un izglītības dokumentu fotokopijas nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: dzintarins.pii@dkn.lv  

 

Tālrunis papildu informācijai: 26194974, 63498275

 

 

 

« Atpakaļ