Svētdiena, 24.10.2021
Renāte, Modrīte, Mudrīte

Par pieteikšanos pašpatēriņa zvejas rīkiem 2022. gadam


Par pieteikšanos pašpatēriņa zvejas rīkiem 2022. gadam

     Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.,14., 29., 30. un 31. punktu, noteikt iesniegumu un ar tiem saistīto dokumentu iesniegšanas termiņu zvejas rīku limitu piešķiršanai 2022. gadam no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim.

    Iesniegumu var iesniegt Pāvilostas pilsētas pārvaldē (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā), Vērgales pagasta pārvaldē vai elektroniski dome@pavilosta.lv.

 

 

« Atpakaļ