Pirmdiena, 19.04.2021
Vēsma, Fanija

Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji aicināti piedalīties jaunveidojamā novada attīstības plānošanā


Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji aicināti piedalīties jaunveidojamā novada attīstības plānošanā

 

    Topošajam Dienvidkurzemes novadam ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādē.

 

    Aicinām gan topošā Dienvidkurzemes novada (veidos Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas un Rucavas novads) iedzīvotājus, gan ikvienu, kuram ir svarīgi pilsētā un novadā notiekošie attīstības procesi, novērtēt un izteikt savu viedokli par 11 pilsētai un novadam būtiskām nozarēm – izglītību, kultūru, veselības aprūpi, sportu, sociālo aizsardzību, mobilitāti, drošību, ekonomiku, jaunatnes politiku, vidi, pārvaldību un digitalizāciju.

 

     Savu viedokli būs iespējams izteikt, piedaloties nozaru tematiskajās darba grupās, kas zoom platformā notiks no 12. aprīļa līdz 23. aprīlim.

      Pieteikšanās: https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

    Novērtēt svarīgās nozares, kā arī sniegt ieteikumus konkrētās jomas uzlabošanai nākotnē, būs iespējams arī, aizpildot aptaujas anketu.

 

Elektroniski aptauju aizpildīt var šeit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJR9BGOdPSRzqPBH-w4sJkRvpttKEblsaj-gPlu4sFZlDicw/viewform

 

      Drukātā veidā aptauja būs atrodama pašvaldības informatīvajā izdevumā “Grobiņas novada ziņu lapa”. Lūgums tās aizpildīt un līdz 10. maijam ievietot pastkastītēs Grobiņas novada domē un pagastu pārvaldēs.

 

      Lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas pilsētas un jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Liepāju un jaunveidojamo Dienvidkurzemes novadu, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. gada, ir uzsākta Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrāde un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācija, kurā būs iekļauta arī topošā novada attīstības stratēģija.

     Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitā visa informācija tiks publicēta pašvaldību tīmekļa vietnēs, informatīvajos izdevumos un sociālajos medijos.

 

Papildu informācijai:

Grobiņas novada

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kristīne Pastore

Tālrunis: 26427464

E-pasts: kristine.pastore@grobinasnovads.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas

Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja

Zita Lazdāne

Tālrunis: 22 017 277

E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv

« Atpakaļ