Otrdiena, 07.12.2021
Dzirkstīte, Anta, Antonija

Pašvaldības skaidrojums par Dzintaru ielas posma sakārtošanu


Pašvaldības skaidrojums par Dzintaru ielas posma sakārtošanu

      Diemžēl pašvaldība sociālajos tīklos pēdējo dienu laikā novērojusi situāciju, ka tiek izplatīta maldinoša un nepatiesa informācija par Dzintaru ielas posmā no Tirgus ielas līdz ostai paredzētajām aktivitātēm un labiekārtošanas darbiem. Paldies visiem aktīvajiem pāvilostniekiem un pilsētas viesiem, kuri ļoti iemīļojuši mūsu skaisto pilsētiņu un to uzskata par savu, tomēr vēlamies teikt, ka Jūs esat tikuši maldināti! Pirmkārt, pašvaldība nav likusi iedzīvotājiem vākt parakstus, bet tā bija pašu iedzīvotāju iniciatīva. Otrkārt, sociālajos tīklos izskanējusī informācija, ka automašīnu stāvvietas tiks būvētas 2 kvartālu garumā un norādītais stāvvietu skaits ir nepatiess, jo sākotnējā sociālajos tīklos pavīdējusī skice ir nepilnīga un netika saskaņota ar pasūtītāju. Treškārt, pašvaldība ir ieinteresēta uz sadarbību ar iedzīvotājiem un notiek komunikācija ar sabiedrību, tikai dažbrīd daļai iedzīvotāju ir cita izpratne par lietām un citi mērķi attiecībā uz pilsētas apbūvi un attīstību. Ceturtkārt, arī citviet pasaulē pie apskates objektiem vai vecpilsētās tuvu centram nelielā skaitā tiek veidotas autostāvvietas. Piektkārt, iespējams, šī Pāvilostas pilsētai ir pēdējā iespēja pilsētas attīstībai piesaistīt tik lielu ES finansējumu, paredzot jaunā Dienvidkurzemes novada lielumu un Pāvilostas lokālo atrašanās vietu, proti, tālu no jaunā novada centra.

        Pretēji sociālajos tīklos paustajam, pašvaldībai ir jārīko publiskās apspriedes, kas ir gan likumā noteikts, gan pēc būtības bieži ir vērtīgu ideju un norādījumu avots. Topošais projekts pēc galējās skices izstrādes neizpaliks bez publiskas atrādīšanas, lai cik tas patreizējā ierobežojumu laikā nebūtu sarežģīti. Priecājamies, ka Pāvilostā dzīvo aktīvi iedzīvotāji, kuriem nav vienalga un esat gatavi izteikt savu viedokli. Noteikti meklēsim variantus, lai informētu iedzīvotājus, kā arī plānojam rast risinājumu, lai iedzīvotājiem parādītu galējo skiču projektu un ņemtu vērā iedzīvotāju ieteikumus. Bet šajā laikā, kad valstī Covid-19 dēļ ir noteikti pulcēšanās ierobežojumu, ir izsludināta ārkārtējā situācija un nevaram rīkot publiskās apspriedes klātienē, pašvaldībai ir jārīkojas atbildīgi. Šobrīd nevaram prognozēt, kā būs tuvāko mēneša laikā, bet noteikti meklēsim variantus, lai informētu iedzīvotājus, kā arī plānojam rast risinājumu, lai iedzīvotājiem parādītu skiču projektu un ņemtu vērā iedzīvotāju ieteikumus.

       Pašvaldība informē, ka jauns automašīnu stāvlaukums šajā teritorijā vispār nav plānots, bet labiekārtots esošais, kas tika izveidots jau 2007. gadā. Stāvlaukuma segums šobrīd ir no grants un automašīnas tur tiek novietotas haotiski, tādēļ mūsu plāns ir labiekārtot laukuma segumu ar bruģakmeni un ar  atšķirīgām bruģakmens krāsām iezīmēt automašīnu novietošanas kārtību. Šobrīd esošais stāvlaukums arī kalpo par vietu, kur piekrastes zvejnieki novieto savas automašīnas. Paralēli jau minētajām aktivitātēm laukumā arī paredzēts iezīmēt vietu invalīdu stāvvietai un vienu autobusa apstāšanās vietu.

       Vasaras mēnešos vecajā pilsētas daļā un ļoti izteikti Dzintaru ielas posmā no Tirgus ielas līdz ostai intensīvi notiek automašīnu un cilvēku kustība, jo šajā ielas posmā ir izvietota kafejnīca “Laiva”, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa un nupat atvērās arī viesnīca “OTTO hotel & Sun”. Kā arī pēdējos gados pašvaldība ir saņēmusi neskaitāmus pārmetumus, ka, paaugstinoties tūristu un pilsētas viesu skaitam, tieši šajā Dzintaru ielas posmā (ielas kreisajā pusē uz upes pusi) automašīnas tiek liktas haotiski, daļēji uz ielas brauktuves nomales, veidojoties bedrēm un uz ielas uzkrājoties lietusūdenim. Šāda automašīnu haotiska novietošana apgrūtina un pat daļēji nobloķē ielu, un izraisa avārijas situācijas. Tas apdraud satiksmes drošību, lai gan pašvaldība šajā ielas posmā ir jau veikusi satiksmes ierobežojumus, nosakot atļauto braukšanas ātrumu 30 km/h. Kā arī nereti atkritumi no automašīnām tiek izmesti ielas kreisajā pusē augošajos krūmos (akācijās), kas rada ielas posma un visas pilsētas nesakoptību.

          Pašvaldība, redzot šo situāciju un vēloties sakārtot automašīnu novietošanu šajā Dzintaru ielas posmā, plāno realizēt projektu “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā”, piesaistot EJZF finansējumu. Projektā plānots labiekārtot šo Dzintaru ielas posmu, atjaunojot asfalta segumu uz brauktuves daļas un izveidojot “kabatas”(paralēli brauktuvei)  uz ielas nomales. Un visā ielas posmā arī  izveidot lietus ūdens drenāžas sistēmu, bet paralēli Dzintaru ielai posmā no TIC līdz  Pāvilostas ostai izveidot gājēju celiņu ar atsevišķiem soliņiem, kur ļaudis varēs nesteidzīgi vērot ostas dzīvi, kā arī noteikti tiks saglabāta Sakas upes labā krasta zaļā zona, kas ir upes nogāzē ar savu dabisko reljefu. Savukārt, lai no ielas brauktuves puses neaizsegtu skatu uz ostas dzīvi, starp automašīnu stāvvietām ir plānoti nelieli skatu punktu laukumi, ielas sarkano līniju robežās. Bet no ostas mājas līdz Pāvilostas novadpētniecības muzejam ir plānota gājēju iela.

            Uz šo brīdi ir sacelta priekšlaicīga un nepamatota sabiedrības maldināšana sociālajos tīklos par projektu. Par projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” iesniegšanu Eiropas  Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”  un projekta mērķi domes deputāti ir vairākkārtīgi diskutējuši komitejas sēdē, kā arī ir pieņemts domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu 10 % no attiecināmajām izmaksām (domes lēmums 28.01.2021., sēdes protokols Nr.1. 1.§. punkts 1.9.). Ir veikts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi, un noslēgts līgums ar SIA “BM Projekts”. Šobrīd notiek tehnisko noteikumu pieprasīšana, lai varētu uzsākt projektēšanas darbus. Tiek plānots, ka skiču projekts tiks sagatavots tuvāko nedēļu laikā, ko projektētājiem ir jāiesniedz pasūtītājam saskaņošanai.

 

Pāvilostas novada domes deputāti

Aldis Barsukovs, Gatis Brēdiķis, Vita Cielava, Ralfs Jenerts,

Gints Juriks, Ārija Paipa, Elmārs Šēns, Andris Zaļkalns un

domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

 

Pašreizējā situācija Dzintaru ielas posmā no TIC līdz muzejam

 

 

« Atpakaļ