Sestdiena, 06.03.2021
Vents, Centis, Gotfrīds

Iedzīvotāju informēšanai


Iedzīvotāju informēšanai

      Sakarā ar nekustamā īpašuma Meža iela 7, Pāvilosta, pāreju Pāvilostas novada domes īpašumā, ūdens urbumu, kurš atrodas šajā teritorijā, pašvaldība nodod SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” apsaimniekošanā. Lai nodrošinātu pienācīgu uzturēšanu un novērstu tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, Pāvilostas dome 2021. gada 28. janvāra  sēdē  apstiprināja SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” iesniegto tarifu likmi par  ūdens patēriņu no Meža iela 7 urbuma, kas sastāda 0,65 euro par 1m3 bez PVN, sākot ar 2021. gada 1. martu.

       Iedzīvotāji, kuri savā mājsaimniecībā lieto ūdeni no Maža ielas 7 urbuma, tiek lūgti viena mēneša laikā uzstādīt ūdens patēriņa skaitītāju un reģistrēt to, noslēdzot līgumu ar SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”. Mājsaimniecībās bez uzstādīta individuāla ūdens patēriņa skaitītāja patēriņu aprēķinās pēc kopējā ūdens skaitītāja urbumā.

      Ja vēlaties skaitītāja uzstādīšanā izmantot SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” pakalpojumus, piesakiet to pa tālruni  26412942,  63498236 vai e-pastā: pavilosta.ku@apollo.lv.  Ja izvēlaties citas komercsabiedrības pakalpojumus, arī tādā gadījumā jāpiesaka skaitītāja plombēšana.

                                                                  SIA ”Pāvilostas komunālais uzņēmums”

« Atpakaļ