Sestdiena, 19.09.2020
Verners, Muntis

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA JAUNO MĀCĪBU GADU UZSĀKOT


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA JAUNO MĀCĪBU GADU UZSĀKOT

    Izglītības process no 1. septembra Pāvilostas novada izglītības iestādēs tiek organizēts klātienē, ja epidemioloģiskā situācija ir līdzīga kā tagad. Klātienes mācību procesā visos izglītības līmeņos ir jāievēro nepieciešamie drošības pasākumi – jānodrošina savlaicīga informācija, jāievēro higiēna, personiskā veselības stāvokļa uzraudzība un distancēšanās.

     Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka izglītības iestādēm un to vadībai ir uzdots personīgi informēt vecākus vai skolēna likumiskos aizbildņus par to, kā tiks organizēts mācību process un par nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem. Pēc instrukcijas izlasīšanas un iepazīšanos ar to, vecākiem vai skolēna likumiskajiem aizbildņiem būs ar parakstu jāapliecina, ka viņi ir tikuši informēti un ka tiks ievēroti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi.

     Aicinām iepazīties ar ieteikumiem  mācību procesa organizēšanai izglītības ieguvei klātienes formā, tajā skaitā mācības organizējot arī attālināti, atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai (-ām), lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus ar Covid-19. 

 

 

« Atpakaļ