Ceturtdiena, 02.04.2020
Imgarde, Irmgarde

UZMANĪBU! Aktualizētā informācija 20.03.2020.


UZMANĪBU! Aktualizētā informācija 20.03.2020.

  Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim (vai līdz nākamajam rīkojumam) Pāvilostas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot maksimālu piesardzību un bez īpašas vajadzības neapmeklēt Pāvilostas novada pašvaldību un tās iestādes.  IESTĀDES DARBĪBU NEPĀRTRAUC, darbība tiek nodrošināta attālināti.

 

Iedzīvotājiem lūgums šajā laikā izmantot iespēju saņemt pakalpojumus un kārtot lietas attālināti, sazinoties:

  • telefoniski ar pašvaldības administrāciju (66954834) un Vērgales pārvaldi (63490836)
  • e-pastā: dome@pavilosta.lv,
  • izmantojot www.pavilosta.lv iespēju “Uzdot jautājumu!”.

 

Sociālais dienests (Pāvilostā, Sakas pagastā un Vērgales pagastā)
Par sociālā dienesta pakalpojumiem, lūgums sazināties ar Sociālā dienesta vadītāju pa tālr. 63484560 vai mob.tālr. 26148827.
 

Kases

Maksājumus Pāvilostas novada pašvaldības un Vērgales pagasta pārvaldes kasēs varēs veikt, tomēr lūdzam pēc iespējas izmantot norēķinus ar internetbankas starpniecību, vai ar bankas kartēm, atturoties izmantot skaidru naudu.

 

Būvvalde

Pāvilostas novada būvvaldes pakalpojumus iespējams saņemt un pieteikt elektroniski www.bis.gov.lv . Citu jautājumu gadījumā sazināties telefoniski pa tālr. 28017731;

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu pieejamību, lūgums sazināties ar nodaļas vadītāju pa tālr. 66954834.

 

Bāriņtiesa

Par bāriņtiesas pakalpojumu pieejamību, lūgums sazināties ar bāriņtiesas vadītāju pa tālr. 29470226.

 

Muzeji, Tūrisma informācijas centrs

Apmeklētāju pieņemšanu klātienē pārtrauc Pāvilostas novadpētniecības muzejs, Vērgales pagasta muzejs, Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs, senlietu krātuve “Jūras māja”.

 

Bibliotēkas

Novada bibliotēku apmeklētājiem pirms iestādes apmeklējuma sazināties telefoniski, informējot par apmeklējumu. Iestādes darbinieks informēs par grāmatu saņemšanas un izsniegšanas kārtību.

 

Sports, kultūras iestādes

Atcelti VISI sporta pasākumi, nodarbības un sacensības, visi publiskie pasākumi,  nodarbības un kolektīvu mēģinājumi. Pie kultūras iestādēm ir izvietota informācija, kā sazināties ar  konkrēto  iestādi.

 

Skolas

Atbilstoši Ministru kabineta izdotajam rīkojumam klātienes mācības pilnībā pārtrauktas arī visās Pāvilostas novada vispārējās izglītības iestādēs.  Pēc skolēnu brīvdienām (16.-22.marts) visās skolās noteikta karantīna, kuras laikā mācības notiks attālināti. Centralizētie valsts pārbaudījumi tiek pārcelti uz maiju  Plašāk par centralizētajiem eksāmeniem var uzzināt Valsts izglītības satura centra mājaslapā.  (papildināts ar valdības lēmumu 14.03.2020.).

Vecākiem galvenais saziņas avots ar skolu un pedagogiem ir e-klase.lv . Tāpat pie izglītības iestādēm ir izvietota informācija, kā sazināties ar  konkrēto izglītības iestādi.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes

Atbilstoši 12.marta Ministru kabineta lēmumam, - bērnudārzi turpina strādāt, bet, lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz bērnudārzā rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši "Covid-19" skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;


Tāpat tiek pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process  - treniņi, sacensības un mēģinājumi.

 

Plašāku informāciju par iespējām sazināties ar jums vajadzīgajiem pašvaldības darbiniekiem un speciālistiem meklējiet Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv sadaļā “Kontakti”, vai zvanot uz Pāvilostas novada pašvaldības administrāciju pa tālr. 66954834.

 

« Atpakaļ