Trešdiena, 21.08.2019
Linda, Janīna

Pašvaldība izsludina vakances


Pašvaldība izsludina vakances

Pāvilostas novada pašvaldība

reģ. Nr. 90000059438

aicina pieteikties uz vakanci – Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektors

(profesijas kods 2422 54)

 

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā;
 • Reģistrēts būvinspektoru reģistrā (saskaņā ar 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem”);
 • Vismaz  trīs gadu darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā;
 • Zināšanas arhitektūras un būvniecības jomā un nozares likumdošanā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Prasme strādāt komandā, disciplinētība un precizitāte;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām un izpratne par būvniecības informācijas sistēmu.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Kontrolēt būvju un būvniecības procesa tiesiskumu;
 • Sniegt atzinumus par būvju pārbaudi;
 • Ekspluatācijā pieņemtu ēku kontrole;
 • Būvvaldes pieņemto lēmumu par patvaļīgo būvniecību kontrole;
 • Sagatavot dokumentāciju būvju pieņemšanai ekspluatācijā un vadīt komisijas darbu.

 

Ar vakances pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas.

 

Darba laiks: Nepilna laika darba nedēļa (20 stundas), summētā darba laika uzskaite

Darba alga (bruto): EUR 612.00 mēnesī

 

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

Pieteikšanās termiņš - līdz 2019.gada 30. augusta plkst. 14:00.


 

Pāvilostas novada pašvaldība

reģ. Nr. 90000059438

aicina pieteikties uz vakanci – Autobusa vadītājs (D kategorija)

Darba pienākumu apraksts

Amata pienākumi.

 1. Vadīt pašvaldībai piederošo autobusu pēc rīkojuma jebkurā nepieciešamajā laikā.
 2. Atbild par drošu autobusa ekspluatāciju.
 3. Veic nepieciešamo uzskaiti autobusa izmantojuma kontrolei.
 4. Veic autobusa apkopi, nodrošina tā uzkopšanu.
 5. Izdara autobusa mehānisko mezglu, dzinēju, bremžu, stūres un citu sastāvdaļu apkalpi un remontu un regulēšanu, ja to iespējams izdarīt bez speciālistu piedalīšanās.
 6. Atbild par savlaicīgu autobusa tehniskās apskates iziešanu un apdrošināšanu.
 7. Veic savlaicīgas un regulāras veselības pārbaudes.
 8. Veic citus līdzīga satura darbus, kā arī darbus pēc darba devēja rīkojuma.

 

Darba laiks: 40 stundu darba nedēļa, summētā darba laika uzskaite

Darba alga:

01.09.-31.05. – EUR 609.00 mēnesī

01.06.-31.08. – EUR 3.81/h

 

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

Pieteikšanās termiņš - līdz 2019.gada 23. augusta plkst. 13:00.

 

 

« Atpakaļ