Sestdiena, 20.07.2019
Ramona, Ritma

Pāvilostas vidusskola izsludina vakanci


Pāvilostas vidusskola izsludina vakanci

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLA

Reģ. Nr.4113900994

Dzintaru ielā 52, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466

 

Pāvilostas vidusskola aicina pieteikties darbā ar 01.09.2019.

– saimniecības pārzini (skolas saimnieku) uz pilnu slodzi

 

Profesijas kods:  5151 11 

Darba laiks:  40 stundu darba  nedēļa

Darba alga mēnesī:  EUR 552,00 (pirms nodokļu nomaksas)

 

Pieteikties uz vakanci:

Pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi Pāvilostas vidusskolā, Dzintaru ielā 52, Pāvilostā, Pāvilostas  novadā pie lietvedes (lietvedes atvaļinājuma laikā –skolā strādājošais darbinieks) vai pieteikumu nosūtot uz e-pastu marita.rolmane@pavilosta.lv  

Pieteikšanās termiņš:   līdz 2019.gada 15.augustam, plkst.10.00


Prasības pretendentam:

 1. Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība: minimālā – vidējā izglītība, vēlama – augstākā izglītība.
 2. B kategorijas autovadītāja apliecība un personiskais transports.
 3. Skolas saimniecisko darbu pārzināšana un remontdarbu izmaksu tāmju sastādīšanai piesaistīt atbilstošās jomas profesionāļus.
 4. Prasme veikt vienkāršus galdniecības darbus, remontdarbus.
 5. Prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem.
 6. Komunikācijas un sadarbības prasmes skolas ietvaros, sadarbība  ar citām valsts un pašvaldības institūcijām;
 7. Prasme strādāt ar microsoft office ( ms wors un ms excel) programmām.
 8. Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.
 9. Prasme strādāt komandā.
 10. Pieredze vadošā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 11. Spēja reaģēt uz skolas tehnisko darbu vajadzībām.
 12. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 13. Prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku.

 

Pienākumi un uzdevumi.

 1. Saimniecības darbu organizēšana
  1. Darba plānošana atbilstoši uzņēmuma vai iestādes vajadzībām;
  2. Darba izpildes kontrole, izpildītā darba izvērtēšana;
  3. Nodrošināt skolas inženiertīklu (elektrotīkla, signalizācijas, ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas) savlaicīgu tehnisko apkopi un profilaktisko apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā;
  4. Neparedzēto darbu (avārijas situācijas u.c.) izpildes organizēšana;
  5. Darba inventarizācijas komisijas darbā.
 2. Saimnieciskās darbības nodrošināšana
  1. Plāno, vadīt un kontrolēt skolas materiāli tehniskās bāzes saglabāšanu un pilnveidošanu, veikt tās uzskaiti;
  2. Preču un pakalpojumu piedāvājumu apzināšana, analīze un cenu aptauja;
  3.  Preču (nepārtikas) un pakalpojumu pasūtīšana un pieņemšana;
  4. Preču un pakalpojumu dokumentu noformēšana;
  5. Preču izsniegšanas dokumentālā noformēšana.
  6. Materiālo vērtību uzskaite, atskaite, inventarizācija, remonts, norakstīšana.
 3. Saimniecības ēku un teritorijas uzturēšanas un naudas līdzekļu apgrozījuma veikšana.
  1. Skolas saimnieciskā budžeta plānošana un izpildes kontrole, saskaņojot līdzekļu izlietošanu ar direktoru;
  2.  Naudas līdzekļu un materiālu izlietojuma uzskaites un atskaites veikšana;
  3. Naudas līdzekļu plānošana, saimniecisko līdzekļu apgrozījums;
  4. Naudas līdzekļu apgrozījuma dokumentālā noformēšana (uzskaite, atskaite);
  5. Ekspluatācijas izmaksu plānošana un analīze.
 4. Uzturēt un pilnveidot saimniecības struktūrvienības kvalitātes vadības procesus.
 5. Teritorijas un ēku, telpu apsaimniekošana
 6. Darba drošības noteikumu ievērošana.
  1. Atbildēt par darba drošību, ugunsdrošību;
  2. Veikt darbinieku ievadinstruktāžas, darba drošības, ugunsdrošības instruktāžas.

 

Informējam, ka pretendenta pieteikumā iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana.

 

« Atpakaļ