Ceturtdiena, 27.06.2019
Malvīne, Malvis

Paziņojums par nekustamā īpašuma privatizāciju


Paziņojums par nekustamā īpašuma privatizāciju

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

 

Uzsākta nekustamā īpašuma "Stembrīte" Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860100102, privatizācija.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

•   zemes vienība 2,82 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 64860100102);

•   astoņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 64860100102001, 64860100102002, 64860100102003, 64860100102004, 64860100102005, 64860100102006, 64860100102007 un 64860100131001).

 

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

1) personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;

2) personas, kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus.

 

Informācija: Privatizācijas aģentūras mājaslapā: www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi/Uzsākta privatizācija (https://www.pa.gov.lv/Stembrite_Uzsakta/) un Privatizācijas aģentūrā, tālr. 67021325, 67021358.

« Atpakaļ