Ceturtdiena, 21.02.2019
Eleonora, Ariadne

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA VAKANCI


PAŠVALDĪBA IZSLUDINA VAKANCI

Pāvilostas novada pašvaldība

reģ. Nr. 90000059438

izsludina konkursu - Pāvilostas novada pašvaldības izglītības metodiķa amatam

 

Prasības:

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība vai  otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība izglītības vai izglītības vadības jomā.
 • Vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības vai izglītības vadības jomā.
 • Normatīvo aktu pārzināšana izglītības jomā;
 • Pieredze izglītības jomas normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Elastīga pieeja problēmsituācijām un pārmaiņām, teicamas komunikācijas prasmes;
 • Izpratne par kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu izglītībā;
 • Spēja strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju, prasme to analizēt.
 • Teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
 • Prasme informācijas tehnoloģiju izmantošanā;
 • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • Vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.


Galvenie pienākumi:

 • Vadīt izglītības darbu novadā;
 • Pārraudzīt novada pašvaldības izglītības iestādes, uzraudzīt to darbu pašvaldībai noteikto funkciju pildīšanai izglītības jomā, atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • Veikt Izglītības un zinātnes ministrijas deleģēto funkciju novadam izglītības jautājumos izpildi;
 • Pieņemt un konsultēt klātienē un attālināti klientus, sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, veikt saraksti  noteikto amata pienākumu kompetences ietvaros;
 • Veikt mērķdotāciju sadali Pāvilostas novada izglītības iestādēm, pārbaudīt un saskaņot tarifikācijas atbilstoši skolu mācību plāniem;
 • Administrēt Pāvilostas novada izglītības iestāžu VIIS datu bāzi;
 • Sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai Pāvilostas novada domes un tās komiteju sēdēs par izglītības nozares jautājumiem, pēc lēmuma pieņemšanas kontrolēt to izpildi;
 • Pārraudzīt un koordinēt ar izglītību saistību pasākumu organizēšanu nobvadā, tajā skaitā ar interešu izglītību saistītos pasākumus.

 

Konkursa pretendentam jāiesniedz:

 • Iesniegums un motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • vēlamas ieteikuma (rekomendācijas) vēstules;
 • redzējums par izglītības jomas attīstību novadā (līdz 2 A4 lapām).

Ar pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas.

 

 

Darba laiks: Nepilna laika  5 dienu (20 stundu) darba nedēļa

Darba alga (bruto): 434.00 EUR

Iespējams darbu veikt amatu apvienošanas kārtībā.

 

Pieteikumu iesūtīt pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai, adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Pāvilostas novada pašvaldības izglītības metodiķa amatu”. Pieteikumi jāiesniedz vai jānodrošina tā nosūtīšana (pasta zīmogs) līdz 2019.gada 27. februāra plkst.16:00. Informācija pa tālruni 63498261.

 

 

« Atpakaļ
Īsceļi
NOVADA KARTE