Pirmdiena, 20.08.2018
Bernhards, Boriss

TAUTAS SAIMES GRĀMATAS CEĻŠ PĀVILOSTAS NOVADĀ!


TAUTAS SAIMES GRĀMATAS CEĻŠ PĀVILOSTAS NOVADĀ!

Datums

Grāmatas atrašanās vieta

Atbildīgais

22.06.2018.- 10.07.2018.

 

Pāvilostas Novadpētniecības muzejā

 

 

Irina

Kurčanova

11.07.2018.-22.07.2018.

 

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrā

 

 

Anta

Lībiete

23.07.2018.- 26.07.2018.

 

Pāvilostas novada pašvaldībā

 

 

Arita

Mūrniece

28.07.2018.- 31.07.2018.

 

Pāvilostas novada Ulmales bibliotēkā

 

 

Lita

Šildere

01.08.2018.-03.08.2018.

 

Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkā

 

 

Mairita

Vītola

04.08.2018.- 09.08.2018

 

Pāvilostas novada Saraiķu bibliotēkā

 

 

Inguna

Kopštāle

11.08.2018.-

16.08.2018.

 

Pāvilostas novada Ziemupes bibliotēkā

 

 

 

Daina Vītola

18.08.2018.-

24.08.2018.

 

Pāvilostas novada Vērgales bibliotēka

Vērgales pagasta muzejs/ Vērgales pamatskola

 

Benita Baltrune,

Mirdza Sīpola

27.08.2018.-29.08.2018.

Pāvilostas novada Sakas  bibliotēkā

 

Valentīna

Bubena

 

30.08.2018.-07.09.2018.

 

Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkā

(Pāvilostas pilsētas kultūras nama darbinieki un kolektīvi, Pāvilostas  vidusskola, PII "Dzintariņš” darbinieki,  Pāvilostas mūzikas un mākslas skola, sociālās aprūpes centrs)

 

Mairita Vītola,

Elīna Horna

 

« Atpakaļ
Īsceļi
NOVADA KARTE