Svētdiena, 24.06.2018
Jānis

“SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS NOVADĀ 2018”


“SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS NOVADĀ 2018”

     Pāvilostas novada pašvaldība ar jūniju izsludina gadskārtējo konkursu “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2018”. Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Zi­ņas” un Pāvilostas mājaslapā www.pavilosta.lv. Pieteikšanās konkursam līdz šī gada 31. jūlijam.

Komisija vērtēšanu veic no 1. līdz 10. augustam.

2018. gadā tiks vērtētas šādas nominācijas:

1. Daiļdārzi un lauku sētas.

2. Skats no malas:

  • Mājas/lauku sētas ar simtgadīgu vēsturi;
  • Objekti ar simtgadīgu vai paliekošu vēsturi;
  • Dievnami ar simtgadīgu vēsturi;
  • Sakoptākās iestādes un uzņēmumi novadā;
  • Pāvilostas novada 2018. gada īpašās nominācijas.

3. Viesu mājas:

  • Viesu mājas ar vēsturi un tradīcijām;
  • Tūrisma uzņēmējs – Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs.

 

     Pāvilostas novada pašvaldība pēc komisijas vērtējuma piešķir vienu balvu katrai no minētajām nominācijām. Var tikt paredzētas arī pārsteiguma balvas pēc komisijas ieskatiem, kā arī var tikt pasniegta nominācija par ne­sakoptāko īpašumu novadā.

      Visi pieteikušies pretendenti un komisijas locekļi kā balvu saņem bezmaksas ekskursiju.

 

KONKURSA NOLIKUMS

 

« Atpakaļ
Īsceļi
NOVADA KARTE