Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Trešdiena, 29.03.2017
Agija, Aldonis

Pašvaldība izsludina projektu konkursu


Pašvaldība izsludina projektu konkursu

    Konkursā var iesniegt projektus, kuru realizācija notiek Pāvilostas novadā un kuru rezultāti  ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam  un tā iedzīvotājiem.
    Projektu konkurss tiek izsludināts no 2017. gada 1. marta līdz 7. aprīlim plkst.12:00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā  pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.
    Projektu vērtēšana notiks līdz 2017. gada 19. aprīlim. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti rakstiski pretendentiem un publiski ar pašvaldības informatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” un novada mājas lapas www.pavilosta.lv starpniecību.
    Pāvilostas novada domes piešķirtā finansējuma apjoms šai aktivitātei ir 3000,00 EUR. Maksimālā summa vienam projektam ir 700,00 EUR.
     Projektu konkursa Nolikumu un projekta pieteikuma veidlapas skatīt mājas lapā www.pavilosta.lv, sadaļā “Aktuāli Pāvilostas novadā” un “Domes dokumenti”. Nolikumu un veidlapas var saņemt arī Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā  pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres, tel. 63484561.

 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

NOLIKUMS UN VEIDLAPAS

DOMES LĒMUMS

 

 

 

« Atpakaļ