Ceturtdiena, 18.08.2022
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

2015.gads

Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļas

informācija par darbu (2015.gads)

 

Pakalpojuma veids

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Dzimšanas reģistrācija


2

2

0

4

1

0

1

0

5

4

0

2

21

Atkārtotas dzimšanas apliecības

 

 2

 

 


 

 

 

 


 

 

2

Izraksti, izziņas no dzimšanas reģistra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paternitātes atzīšanas iesniegumi, tiesas spriedumi par paternitātes noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un aizgādības tiesību atņemšanu

1

 1

1

2

1

0

0

0

1

1

0

0

7

Laulību reģistrācija

 

 1


 


 

 


1

Izziņas par laulības noslēgšanas dokumentu pārbaudi

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atkārtotas laulību apliecības

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Izziņas no laulības reģistra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atzīmes par laulību šķiršanu

 

 

 


 


 

 

 

 


 

 

Miršanas reģistrācija


2


 


2

Atkārtotas miršanas apliecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izraksti, izziņas no miršanas reģistra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģistru ierakstu papildinājumi, labojumi

 

 

 

 


 

 


 

Vārda, uzvārda, tautības maiņas dokumentu sagatavošana

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Citi saņemtie dokumenti


3

9

4

 


       
16

Citi nosūtītie dokumenti


5

1
 

 

 

6