Pirmdiena, 03.08.2020
Augusts

Vergalės apylinkės

VERGALÈS APYLINKÈS ISTORIJA 
     30 km į Šiaurę iš Liepojos yra Vergalė. Beveik pusė teritorijos užima miškai, kuriuose galėsite rasti įvairius augalus, taipat čia gyvena daug gyvūnų. Jūros krante - Ziemupės gamtos draustinis, kuriame yra daug saugomų augalų. Čia pat galite rasti ir vieną žinomiausių kadagynų Latvijoje.
      Vergalės seniūnija ribojasi su Baltijos jūra, Medzės, Dunalkos ir Sakos seniūnijomis. Vergalė su vardu „Virgenare“ pirmą kartą paminėta Kuržemės dalinimo sutartyje 1253 m. Tarp Kuržemės vyskupijos ir vokietijos ordino. Yra žinios, kad Vergalės teritorija buvo išnuomota ir Villekinam, Bertoldam Šteinam, vėliau priklausė Kuldygos komtūrijai, po to tad Gothardui Ketleriui , Gerhardui fon Noldemui , kuris buvo G. fon. Noldo sūnus, 1612 m. Vergalę pardavė Heinriham fon Sakenui, kuris, po landrato Fridriho fon Sakeno mirties 1722 m. Dvarą pardavė Georgam fon Bērui. 1920 metais Georgos fon Bero palikuonis Ditrihas von Beras dvarą prarado ir jį peremė valstybė. Vergalės seniūnija įkurta 1877 m. Neilgai prieš I pasaulinį karą seniūnija buvo pridėtaprie Medzes seniūnijos, Latvijos I respublikos metu tapo savarankiška. Tarybiniu laiku prie Vergalės seniūnijos prisijungė ir Ziemupė, dalis iš Tašu ir Medzes teritorijos. 1947 m. Vergalėje buvo įkurtas pirmasis kolūkis Liepojos rajone - „Zelta Druva“ vėliau 1948 m. - „Uzvara” ir „Jaunais ceļš”. 50 - tais metais juos suvienijo ir buvo sukurtas kolūkis „Lenino kelias. Tame pačiame laike buvo sukurtas kolūkis „ Kaija“ Ziemupėje ir „Kopdarbs“ Saraikiuose. Vėliau abu susivienijo kolūkyje „ Kopdarbs“.
        Seniūnijoje dirba 4 bibliotekos, Vergalės kultūrinis centras, Ziemupės tautos namas.
        Aktyviai dirba šokių kolektyvas „Vērgalīte”, kuris yra dalyvavęs visuose Latvijos dainų ir šokių šventėse, įžymus yra ir senjorų ansamblis „Vakarvējš” ir Vergalės seniūnijos sportininkai.
       1995 m. Vergalė buvo išrinkta kaip pavyzdingiausia seniūnija Kuržemėje. Daug įžymių archeologinių vietų – „Elka“ kalnas – piliakalnis, Ošenieku kapinės prie buvusio Ošeniekų dvaro, Brunenieku kapinės (Švedų kapinės), Mazkalnu viduramžio kapinės prie Mazkalnu namų. Vietinės reikšmės arhitektūros paminklai – Žiemupės bažnyčia, Saraikiu bažnyčia, Vergalės bažnyčia, Mazkažų gyvenamasis namas, tarnų namai Dangskalni, Vergalės dvaro kompleksas. Mokyklos istorija Vergalėje ieškoma apie 1780 – 1790 metus, kai smuklininkas Raudite, kuris buvo ir bažnyčios vargonininkas, apmokė įšventinamus jaunuolius. Pirmasis mokyklos pastatas pastatytas 1828 m. Pastate mokykla buvo iki 1922 m. Spalio 26., o vėliau persikėlė į Vergalės dvaro pilį.
       Vergalėje išvystytas ir turizmas. Žiemą Ziemupeje įsikūręs Kalėdinio senelio biuras. Reikšmingas investicija Vergalės istorijoje yra palikęs muziejaus įkūrėjas Alfredas Šnipke (1932 – 2005), kuris parašęs knygą „Vergalė laiko lanke“ ir "Vergalė laiko lanke 2“.
      2009 m. Vergalės seniūnija susivienijo su Sakos apylinke ir tapo Pavilosto apylinkė.
 

 
Vergalės dvaro kompleksas
+371 29338335
  Pilis pastatyta kaip Ugalės barono fon Beromedžioklės pilis 1797 m., 1837 m. Pristatytas ir antras aukštas. Pilis yra ižymus empirinio stiliaus objektas Liepojos rajone. Dabar dvaro rūmuose įkurta Vergalės pradinė mokykla, tarnų patalpose – biblioteka, buvusioje klėtyje – kultūros namai, o valdytojų kambariuose – seniūnijos taryba. Šalia dvaro įkurtas 4 h didelis parkas. Parkas turi istorinę reikšmę – 1905 m. Prie medžių šiame parke buvo pririšti daugelis Vergalės gyventojai, kuriuos grafo Keizerlingo prašymu nušovė.
 
 

Vergalės kraštotyros muziejus
 
”Dīķenieki”, Vērgale
+371 29338335
   Vergalės seniūnijos muziejus įrengtas buvusioje dvaro spirito varykloje. Pastato viduje išlikusi viena seniausių dūminių krosnių visoje Kuržemėje.
    Darbo laikas:

   2.09.- 31.05. Pirmadienis- penktadienis 9:30-16:30

1.06.-1.09. Trečiadienis- sekmadienis 9:30- 16:30
 


Vergalės evangelikų liuteronų bažnyčia, kapinės ir paminklas įsimylėjeliams
 

+371 29338335

  Medinė bažnyčia pastatyta 1597 m. Pirmasis mūrinis pastatas galėjo būti pastatytas XVIIa.pab. Po bažnyčia kadaise buvo kapinės, kurias užpylė 1841 m., kai bažnyčią perstatė. 1985 m. Bažnyčia buvo nugriauta, o 1992 m. Vėl atstatyta. Aplink bažnyčią yra kapinės. Kapinėse, viename antkapyje yra iškalti žodžiai "Mes kitaip negalėjome“. Kiekvienas vergališkis Jums gali papasakoti tragišką istoriją apie du įsimylėjelius – barono Štempelio sūnų ir tarnaitę Aną Lazdinią.
 
 
 
ZIEMUPE
Ziemupė – nedidelė apgyvendinta teritorija Baltijos jūros pakrantėje. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėta 1422 m. Iki 1954 m. egzistavo kaip Ziemupės seniūnija, tada prijungta prie Vergalės seniūnijos, 2009 m. – Paviluosto regiono. Mūsų turtas – tylus, civilizacijos nepaliestas, rūstus retų augalų gausus Ziemupės pajūris. Ziemupės jėga yra jūros ošimas ir viržių žiedai, nuoširdūs ir svetingi žmonės. Atvykite į svečius ir įsitikinkite patys! Ziemupę pasieksite keliaudami keliu Ventspilis–Liepoja ir 27-ame kilometre pasukę į jūros pusę.

Senienų saugykla „Jūros namai“ ir kardžuvės ekspozicija

"Jūras māja", Ziemupe
+371 29437166
daina.vitola@pavilosta.lv

2019 m. rugpjūčio 10 d. išsipildė sena Ziemupės kaimo gyventojų svajonė – atidaryta senienų saugykla „Jūros namai“. Pirmajame pastato aukšte įsikūręs Vergalės ir Ziemupės TIC. Turistams ir vietiniams gyventojams siūloma galimybė pasinaudoti dušu, išsiskalbti skalbinius. Taip pat čia galima apžiūrėti 2007 m. rugpjūčio 12 d. Ziemupės paplūdimyje rastos kardžuvės muliažą bei senovinių žvejybos įrankių kolekciją.

Greitu metu planuojama parengti išsamią ekspoziciją apie Baltijos jūrą, jos žuvis, kitą gyvūniją, taip pat apie Latvijos pakrantei būdingą augaliją. 

Tolimiausioje 2 aukšto patalpoje eksponuojami Ziemupės kaimo istoriją liudijantys daiktai, buities rakandai, darbo įrankiai. Antroji patalpos dalis palikta nedideliems susirinkimams, konferencijoms, mokymams, filmų peržiūroms rengti. „Jūros namuose“ kiekvienas daiktas turi savo istoriją. Čia išgirsite istorijų apie Ziemupės kaimo žmones ir žvejybą, apie 1758 m. paskendusį laivą „Maskva“, apie 2009 m. į krantą išplaukusį laivą „Romanka“, apie valtį iš Faro salos, kuri pakrantėje netoli Akmenrago buvo rasta 2019 m. sausį, ir kt.

Išorinėje pastato dalyje (terasoje) galima pasikrauti telefonus ir kompiuterius.

Prašome dėl apsilankymo susitarti iš anksto.


Ziemupės evangelikų liuteronų bažnyčia
+371 26274155
(Įėjimaspaaukojimą)
  Iš kitų Kuržemės bažnyčių Ziemupės evangelikų liuteronų bažnyčia išsiskiria kukliu dydžiu (25 x 11m) ir architektoniniu paprastumu – ji neturi net varpinės bokšto. Iš pradžių bažnyčia buvo medinė. Mūrinė bažnyčia pastatyta 1748 m., jos altorius padarytas 1684 metais, – jis yra vienas ankstyvosios dekoratyvinės skulptūros pavyzdžių. Bažnyčioje galima rasti vieno iš žymiausių Latvijoje harmonijų statytojo J.Bokumo įmonėje 20 metais pagamintą muzikos instrumentą – harmonijų. 

Gamtos draustinis "Ziemupe"
 
+371 29437166
(gamtos draustinį galima aplankyti tik lydint gidui)
  Įkurtas 1999 metais. Jo teritorija šiuo metu užima 2469 ha plotą. Gamtos draustinį sudaro miškai, kuriuose auga daugybė sotvarų, ir pajūrio ruožas nuo  Ziemupės iki Rudupės. Kopose rasite daug įdomių ir saugomų augalų.
 

Sovietinės armijos karinė bazė
  Sovietmečio laiku jūros pakranėje nuo Liepojos iki Akmensrago buvo įkurtos 7 TSRS armijos karinės bazės. Didžiosios šalies sienos buvo saugomos iš oro, jūros ir sausumos. Šalia Ziemupės bažnyčios buvo įsikūrusi karinė bazė Nr. 90450 P
 

Aužulių liepa
 
   Ketvirta didingiausia liepa Latvijoje (7,65 m) savo vardą gavo iš Aužulių namų, kurių kieme yra užaugusi. Namų jau seniai nebėra. Liepai galėtu būti apie 380 metų. Stipriai nukentėjo 2005 m. Sausio m. vėtroje. Šalia liepos 2007 m. Gegužės m. pasodino naują liepą.
 Foto: Daina Vītola

Akmenų krūva
   Anksčiau, kai dar pakrantė dar nebuvo apsodinta medžiais, didelę žalą ukinės paskirties žemei darė smėlio pustymas. Ziemupės gyventojai norėdami sustabdyti smėlio pustymą ėmė statyti akmenų sieną. Tokia yra viena daugiau nei 1 km ilgio akmenų pylimo atsiradimo versija.
Foto: Māris Kreitenbergs

Skardis prie Ziemupės
+371 29437166
  Skardžio aukštis svyruoja nuo 5 iki 12 metrų. Per pastaruosius metus jūra užėmė daugiau nei 10 metrų pločio sausumos ruožo. Kopose veši įdomi ir turtinga augmenija, su kuria iš arčiau supažindins gerai aplinkines vietas pažįstantis gidas.
 
 
 

Rūkupė
Kalėdos Rūkupėje
+371 29400470
(dėl apsilankymo susitarti iš anksto telefonu)
   Kalėdiniame kaimelyje Saraikiu pajūrio aikštelėje, pačiame jūros krante, Kalėdinis senelis kiekvienas metais gruodžio mėnesį laukia į svečius uzsukančių mažų ir didelių. Nostalgiškai vėjuotame skardyje, mažų pušų įlankoje dega laužas, ore jaučiasi ten pat virta žolelių arbata ir blynų nikštukė,kuri ten pat kepa kalėdinius meduolius, kurių saldusis kvapas yra neatimama Kalėdų sudetinė dalis. Žaidimai, karaoke ant tikros scenos, pačių paruoštos vaško žvakės ir sveikinimai mieliems žmonėms. Kalėdinio senelio keturkojai draugai yra pasiilgę ir nori Jus pamatyti.

SARAIĶI

Žinių apie Saraikius (tiksliau jau Saraikos) aptinkama nuo 15, 16 amžiaus, kai šie priklausė Jėdenams kaip riterių dvaras su trimis pusdvariais. Vėliau savininkas buvo Aleksandras fon Sakenas ir jo sūnus Heinrichas. 1705 metais Saraikos atskirai neminimos, akivaizdu, taip pat kaip Bebė ir Vergalė jos buvo Sakos, Vergalės ir Dunalkos pono landrato Fridricho fon Sakeno nuosavybė. Dar 18 a. Saraikos priklausė landhofmeisteriui Heinrichui Kristianui fon Ofenbergui (1696–1781). 1862 metais dvaras priklausė Ugalės ir Vergalės savininkui fon Berui.

Saraikiai yra nuostabi vieta, jei svajojate apie galimybę pasimėgauti gamtos ir jūros didybe, jei norite rasti ramią, tylią vietą, kur būtų galima susidėlioti mintis. Paplūdimys Saraikiuose daug kur išsaugojo gamtos duotą ir civilizacijos nepaliestą žavesį. Čia galite rasti vietą, kur šildysitės saulės įkaitintame paplūdimyje niekieno netrukdomas ir klausysitės raminančio bangų ošimo. Po didelių vėjų kranto smėlyje galima rasti pušies ašaromis vadinamų gintaro gabalėlių.


Saraikių evangelikų liuteronų bažnyčia
 
+371 63453492, +371 28208347
(Įėjimaspaaukojimą)
 
   Pastatyta 16 amžiaus pabaigoje, apie ką liūdija jos 2 varpai, kurie pagaminti 1594 m. Ir 1602 m. Šiaurės karo metu buvo sunaikinta. Atstatyta ir pašventinta 1798 m. Spalio 17 d. Pagal Saraikių barono Petro Jurgio Zigmundo Ofenbergo pageidavimą - Garbinat Dievą ir Saraikių žmonėms už gerovę. Dėl apsilankymo reikia susitarti iš anksto. 

 


Maskų ąžuolas
Jo apimtis 5,49 , o aukštis 22 m.
 

Bitininko labirintas

Pagrindinis Saraikių labirinto tematikos herojus yra paukštis (bitininkas – Merops apiaster).

Paukštis Saraikių apylinkėse buvo stebimas 2003–2014 metais, tačiau keletas paukščių buvo pastebėti ir 2017 metais. Labirintui parinkti bitininko spalvų gamą atitinkantys augalai. 

 


Ekspozicija „Kuržemės žvejo sodyba“

Čia galima apžiūrėti žvejybos įrankius, buities rakandus, o iš anksto užsisakius – ir paragauti sužvejotų skanėstų.

Šķēdes iela 2c, Saraiķi
  +371 26540345